allenamenti

TABELLA PER GRUPPI.

Little Kids (2012-2011-2010)
Lunedì Mercoledì
17.00 – 18.00  17.00 – 18.00
Kids (2009-2008-2007)
Martedì Giovedì Venerdì
17.00 – 18.45  17.00 – 18.45  17.00 – 18.45
Juniors (2006-2005-2004)
Martedì Giovedì Venerdì
17.00 – 18.45  17.00 – 18.45 17.00 – 18.45
Freshmen + Bigs (2003 e più grandi)
Martedì Giovedì Venerdì
19.00 – 21.15 19.30 – 21.30 19.00 – 21.15
Little Girls + Girls (dal 2012 al 2004)
Lunedì  Mercoledì Giovedì
18.00 – 19.45 18.00 – 19.45 18.00 – 19.45
Ladies (2003 e più grandi)
Mercoledì (da definire) (da definire)
19.00 – 21.00 (da definire) (da definire)
Amateur Team
Mercoledì 20.00 – 22.00